Oświadczenie o ochronie danych

(04.2018)

My, Agriparts Wedemark GmbH,, cieszymy się z zainteresowania naszym przedsiębiorstwem i dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Aby zapewnić, że Państwa dane są u nas dobrze i bezpiecznie przechowywane, chcielibyśmy szczegółowo poinformować, w jaki sposób obchodzimy się z Państwa danymi w przypadku odwiedzenia naszej strony internetowej.

§ 1 Informacja dotycząca pobierania danych osobowych

Poniżej informujemy o pobieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej www.agriparts.eu. Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się osobiście do Państwa, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie w charakterze użytkownika.

Osobą odpowiedzialną zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest Agriparts Wedemark GmbH, Im Winkel 5, 30900 Wedemark. Mogą się Państwo skontaktować z nami pod adresem agriparts@agriparts.eu. Więcej informacji na temat naszej firmy znajdą Państwo w naszej stopce redakcyjnej. Z naszym pełnomocnikiem do spraw ochrony danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Datenschutz@agriparts.eu lub pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy z dopiskiem „Datenschutzbeauftragte”.

Jeżeli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, zapisujemy podane przez Państwa dane (adres e-mail, w razie potrzeby nazwisko i numer telefonu), aby odpowiedzieć na Państwa pytania. Występujące w związku z tym dane usuniemy, kiedy ich zapis nie będzie już konieczny, lub ograniczymy ich przetwarzanie, jeżeli występuje ustawowy obowiązek przechowywania tych danych.

Poniżej informujemy szczegółowo o odpowiednich procedurach w przypadku chęci skorzystania dla poszczególnych funkcji naszej oferty z usługodawców działających na nasze zlecenie lub wykorzystania Państwa danych do celów reklamowych. Podajemy również ustalone kryteria okresu przechowywania danych.

§ 2 Państwa prawa

W stosunku do nas przysługują Państwu następujące prawa dotyczące Państwa danych osobowych:

• prawo do informacji

• prawo do korekty lub usunięcia danych

• prawo do ograniczenia ich przetwarzania

• prawo do sprzeciwu co do ich przetwarzania

• prawo do ich przenoszenia

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia we właściwym urzędzie nadzoru ochrony danych zażalenia na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych.

§ 3 Pobieranie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej

Podczas czysto informacyjnego korzystania ze strony internetowej, a więc w przypadku, kiedy nie rejestrują się Państwo, ani nie przekazują nam informacji w inny sposób, pobieramy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka internetowa przekazuje do naszego serwera. Jeżeli chcą Państwo oglądać naszą stronę internetową, pobieramy następujące dane, które są nam potrzebne technicznie do wyświetlania naszej strony internetowej oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych):

• adres IP

• data i godzina zapytania

• różnica strefy czasowej względem Greenwich Mean Time (GMT)

• treść żądania (konkretna strona)

• status dostępu / kod stanu HTTP

• ilość każdorazowo przesłanych danych

• strona internetowa, z której wysłano żądanie

• przeglądarka internetowa

• system operacyjny i jego interfejs

• język i wersja oprogramowania przeglądarki internetowej

Obok wyżej wymienionych danych podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Tzw. ciasteczka (ang. „cookies”) to małe pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze z przyporządkowaniem do przeglądarki internetowej i które przesyłają określone informacje do strony internetowej, która umieściła plik cookie, w tym przypadku do nas. Ciasteczka nie mogą wykonywać programów lub przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą one do zwiększenia efektywności oferty internetowej i uczynienia jej ogólnie bardziej przyjazną dla użytkownika.

Ta strona internetowa używa tymczasowych i trwałych rodzajów plików cookie, których zakres i sposób działania objaśnione zostaną poniżej.

Ciasteczka tymczasowe usuwane są automatycznie z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej. Należą do nich w szczególności ciasteczka sesji. Zapisują one tak zwany identyfikator sesji, przy użyciu którego można przyporządkować różne zapytania przeglądarki internetowej do wspólnej sesji. Dzięki temu możliwe jest ponowne rozpoznanie Państwa komputera w przypadku powrotu na naszą stronę internetową. Ciasteczka sesji usuwane są z chwilą wylogowania się użytkownika lub zamknięcia przeglądarki internetowej.

Trwałe pliki cookie usuwane są w zautomatyzowany sposób po określonym czasie, który może być różny w przypadku różnych plików cookie. Ciasteczka można w każdej chwili usunąć, korzystając z ustawień bezpieczeństwa przeglądarki internetowej.

Ustawienia przeglądarki internetowej mogą Państwo skonfigurować odpowiednio do swoich potrzeb i np. odmówić zgody na przyjmowanie ciasteczek zewnętrznych (ang. third-party cookie) lub wszystkich. Zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji tej strony internetowej może być niemożliwe.

Używamy plików cookie, aby móc identyfikować kolejne odwiedziny na stronie, jeżeli dysponują Państwo kontem w naszym serwisie. W przeciwnym razie konieczne byłoby ponowne logowanie się przy każdej wizycie.

Używane pliki cookie typu flash nie są rejestrowane przez Państwa przeglądarkę internetową, lecz przez wtyczkę flash. Ponadto korzystamy z obiektów HTML5 storage, które zapisywane są na Państwa urządzeniu końcowym. Obiekty te zapisują wymagane dane niezależnie od używanej przez Państwa przeglądarki internetowej i nie mają automatycznej daty upływu ważności. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przetwarzania ciasteczek flashowych, należy zainstalować odpowiedni moduł rozszerzający (ang. add-on), np. „Better Privacy“ dla przeglądarki Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) lub Flash Cookie Killer Adobe dla Google Chrome. Wykorzystywaniu obiektów HTML5 storage mogą Państwo zapobiec sami, przełączając swoją przeglądarkę internetową w tryb prywatny. Ponadto zalecamy regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądarki internetowej.

§ 4 Inne funkcje i oferty naszej strony internetowej, korzystanie z naszego sklepu internetowego

Obok czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których mogą Państwo skorzystać w przypadku zainteresowania nimi. W tym celu należy z reguły podać dalsze dane osobowe, których będziemy używać do realizacji danego świadczenia i w stosunku do których obowiązują wyżej zasady dotyczące przetwarzania danych.

Aby złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, do zawarcia umowy wymagane jest podanie danych osobowych potrzebnych nam do realizacji Państwa zamówienia. Informacje obowiązkowe, niezbędne do realizacji umów są specjalnie oznaczone, podanie pozostałych informacji jest dobrowolne. Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji zamówienia. W tym celu możemy przekazać Państwa dane płatnicze do obsługującego nas banku. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Można dobrowolnie utworzyć konto klienta, dzięki któremu będziemy mogli zapisać Państwa dane na potrzeby późniejszych dalszych zakupów. Podczas tworzenia konta w punkcie „Moje konto“ podane przez Państwa dane są nieodwołalnie zapisywane. Wszystkie inne dane, w tym konto Klienta, można zmienić w dowolnym momencie w Strefie Klienta.

O ile zechcą Państwo skorzystać z prawa do usunięcia swojego konta i swoich danych, można to poczynić wysyłając wiadomość na adres datenschutz@agriparts.eu.

Możemy ponadto przetwarzać podane przez Państwa dane, aby informować o kolejnych interesujących produktach z naszej oferty lub przesyłać Państwu maile z informacjami technicznymi.

Na podstawie wytycznych prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania przez okres dziesięciu lat Państwa danych adresowych, płatniczych i dotyczących zamówień. Po [dwóch latach] wprowadzamy jednak ograniczenie przetwarzania, tzn. Państwa dane używane są tylko do wypełnienia zobowiązań określonych przez prawo.

Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi osób postronnych do Państwa danych osobowych, a zwłaszcza danych finansowych, proces zamówienia kodowany jest przy użyciu techniki TLS.

§ 5 Zastosowanie Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy stron internetowych Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tzw. ciasteczek (ang. cookies), plików tekstowych, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje tworzone przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie Państw Członkowskie Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach konwencji. Tylko w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP przekazywany jest do serwera firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje, aby analizować korzystanie przez Państwa ze strony internetowej w celu tworzenia raportów na temat aktywności na tej stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i z Internetu.

Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki można zapobiec zapisywaniu plików cookie, zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie będzie możliwe wykorzystywanie wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo zapobiec rejestracji przez Google danych tworzonych przez pliki cookie i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki-, dostępną pod poniższym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ta strona internetowa używa Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Dzięki temu adresy IP przetwarzane są dalej w postaci skróconej, co pozwala wykluczyć bezpośrednie powiązanie z osobą. Jeżeli dojdzie do powiązania pobranych od Państwa danych z osobą, zostanie on natychmiast wykluczony, a dane osobowe zostaną tym samym natychmiast usunięte.

Korzystamy z Google Analytics, aby móc analizować korzystanie z naszej strony internetowej i regularnie ją udoskonalać. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i sprawiać, aby była bardziej interesująca dla Państwa jako użytkowników. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, kiedy dane osobowe przesyłane są do USA, Google podporządkował się Tarczy Prywatności UE-USA (ang. EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Informacje oferentów zewnętrznych: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Przegląd dotyczący ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html oraz deklaracja w sprawie ochrony danych: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Ponadto ta strona internetowa używa Google Analytics do obejmującej różne urządzenia analizy przepływu osób odwiedzających, która przeprowadzana jest przy użyciu identyfikatora użytkownika. Na swoim koncie klienta w punkcie „Moje dane”, „Dane osobiste” mogą Państwo zdezaktywować obejmującej różne urządzenia analizę ich wykorzystywania.

§ 6 Zastosowanie wtyczek mediów społecznościowych

Obecnie używamy wtyczek następujących mediów społecznościowych Facebook, Xing, LinkedIn. Korzystamy przy tym z rozwiązania z tak zwanym podwójnym kliknięciem. Oznacza to, że kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, początkowo z zasady do firm oferujących wtyczki nie są przekazywane żadne dane osobowe. Firmę oferującą wtyczkę mogą Państwo rozpoznać po znaczniku na okienku, po początkowej literze lub po jej logo. Udostępniamy Państwu możliwość wykorzystania przycisku do bezpośredniej komunikacji z firmą oferującą wtyczkę. Tylko po kliknięciu zaznaczonego pola, a więc po jego aktywacji, firma oferująca wtyczkę uzyska informację, że wywołali Państwo odpowiednią stronę z naszej oferty internetowej. Ponadto przekazane zostaną dane wymienione w § 3 niniejszego oświadczenia. W przypadku Facebooka i Xinga, zgodnie z informacjami tych firm w Niemczech, adres IP jest anonimizowany natychmiast po jego pobraniu. W wyniku aktywacji wtyczki Państwa dane osobowe są przekazywane do danej firmy oferującej wtyczkę i tam zapisywane (w przypadku oferentów amerykańskich w USA). Ponieważ firma oferująca wtyczkę gromadzi dane w szczególności za pośrednictwem ciasteczek, zalecamy przed kliknięciem okienka zabarwionego na szaro usunąć wszystkie pliki cookie przy użyciu ustawień bezpieczeństwa przeglądarki internetowej.

Ani nie mamy wpływu na pobierane dane i procesy ich przetwarzania, ani nie znamy pełnego zakresu pobierania danych, celów ich przetwarzania, terminów przechowywania w pamięci. Nie dysponujemy również informacjami dotyczącymi usuwania danych zgromadzonych przez firmę oferującą wtyczkę.

Firma oferująca wtyczkę zapisuje zgromadzone przez siebie dane w postaci profili użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub dostosowania do potrzeb własnej strony internetowej. Tego rodzaju analiza odbywa się w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu przedstawienia dostosowanej do potrzeb reklamy oraz poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu jego wyegzekwowania muszą Państwo zwrócić się do danej firmy oferującej wtyczkę. Za pośrednictwem wtyczek dajemy Państwu możliwość integracji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy doskonalić naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną korzystania z wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Przekazywanie danych dalej realizowane jest niezależnie od tego, czy posiadają Państwo konto w danym serwisie społecznościowym i czy są tam Państwo zalogowani. Jeżeli są Państwo zalogowani w danym serwisie społecznościowym, Państwa zgromadzone u nas dane przyporządkowywane są bezpośrednio do Państwa konta w tym serwisie. W przypadku naciśnięcia aktywnego przycisku, np. w celu powiązania strony, firma oferująca wtyczkę zapisuje również tę informację na Państwa koncie użytkownika i przekazuje ją publicznie osobom z Państwa kontaktów w danym serwisie społecznościowym. Zalecamy regularne wylogowywanie się po zakończeniu korzystania z sieci społecznościowej, w szczególności jednak przed aktywacją przycisku, ponieważ w ten sposób mogą Państwo uniknąć przyporządkowania do swojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez firmę oferującą wtyczkę znajdą Państwo w podanych niżej oświadczeniach tych firm o ochronie danych. Znajdą tam Państwo również inne informacje dotyczące przysługujących Państwu praw i możliwości ustawień w celu ochrony sfery prywatnej.

Poniżej podajemy dla Państwa informacji adresy odpowiednich firm oferujących wtyczki oraz adresy URL z ich wskazówkami dotyczącymi ochrony danych.

Facebook

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; więcej informacji na temat gromadzenia danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications oraz http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook podporządkował się Tarczy Prywatności UE-USA (ang. EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Xing

Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

LinkedIn

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn podporządkował się Tarczy Prywatności UE-USA (ang. EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 7 Dołączenie filmów wideo z portalu YouTube

Do naszej oferty internetowej dołączyliśmy filmy wideo na portalu YouTube, które zostały zapisane na stronie internetowej http://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. [Wszystkie one włączone są w trybie „rozszerzonej ochrony danych”, co oznacza, że jeśli nie odtwarzają Państwo tych filmów wideo, do serwisu YouTube nie są przekazywane żadne dane Państwa jako użytkowników. Dopiero z chwilą odtworzenia filmu wideo następuje przekazanie danych wymienionych w punkcie 2. Nie mamy żadnego wpływu na to przekazywanie danych.

W wyniku odwiedzin na stronie internetowej serwis YouTube uzyskuje informację, że wywołali Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazane zostaną dane wymienione w § 3 niniejszego oświadczenia. Następuje to niezależnie od tego, czy serwis YouTube udostępnia konto użytkownika, przez które są Państwo zalogowani, czy też nie istnieje konto użytkownika. Jeżeli są Państwo zalogowani w serwisie Google, Państwa dane przyporządkowywane są bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do Państwa profilu w serwisie YouTube, muszą Państwo wylogować się z niego przed aktywacją przycisku. YouTube zapisuje Pastwa dane w postaci profili użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub dostosowania do potrzeb własnej strony internetowej. Tego rodzaju analiza odbywa się w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu realizacji dostosowanej do potrzeb reklamy oraz poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu jego wyegzekwowania muszą Państwo zwrócić się do YouTube.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez YouTube znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych. Znajdą tam Państwo również inne informacje dotyczące przysługujących Państwu praw i możliwości ustawień w celu ochrony sfery prywatnej: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i podporządkował się Tarczy Prywatności UE-USA (ang. EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 8 Sprzeciw lub odwołanie wobec przetwarzania danych

Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, w każdej chwili mogą ją Państwo odwołać. Odwołanie takie ma wpływ na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych od momentu wyrażenia tego odwołania wobec nas.

O ile przetwarzanie Państwa danych osobowych bazuje na rozważeniu interesów, mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec tego przetwarzania. Dzieje się tak w przypadku, kiedy przetwarzanie danych nie jest wymagane w szczególności do realizacji umowy z Państwem, co zostanie przedstawione przez nas każdorazowo w poniższym opisie funkcji. W przypadku skorzystania z takiego sprzeciwu prosimy o przedłożenie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych, jak to zostało przez nas przeprowadzone. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy stan faktyczny i albo zaprzestaniemy przetwarzania danych, albo dopasujemy je, albo wykażemy Państwu nasze nieodzowne, prawnie chronione podstawy, w oparciu o które będziemy kontynuować przetwarzanie.

Oczywiście mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach reklamowych o analizy danych. O swoim sprzeciwie reklamowym mogą Państwo poinformować nas, korzystając z następujących danych kontaktowych: Agriparts Wedemark GmbH, Im Winkel 5, 30900 Wedemark; agriparts@agriparts.eu Tel. +49 (0)5130 6072-82; Fax +49 (0)5130 607231.

Koniec oświadczenia o ochronie danych