Kontakt +49 (0) 5130 60 72 24 Zapytanie

Nasza jakość

Gwarancja sukcesu: zarządzanie jakością i monitorowanie.

Odpowiednio wybrane surowce, wysokiej jakości materiały i ciągłe kontrole jakości, są dla nas gwarantem najwyższej jakości. Podczas opracowywania i produkcji części, brane jest pod uwagę zużycie tribologiczne, a także obciążenia mechaniczne.

Wraz z naszymi partnerami, w zakresie zarządzania personelem, bezpieczeństwem, danymi i środowiskiem, kierujemy się najnowszymi dyrektywami i aktualnymi przepisami.

Zapewniamy również doskonałą jakość naszych produktów, przy zachowaniu wysokich standardów dotyczących metalurgii i technologii formowania.

Nasi klienci korzystają z kompleksowych testów i analiz materiałów, przygotowań do szlifowania, komputerowej analizy obrazu, badań magnetyczno-proszkowych, penetracji barwników i testów ultradźwiękowych, statycznych prób rozciągania, prób udarności, pomiarów twardości Brinella, pomiarów 3D CNC na podstawie danych CAD. W celu przeprowadzenia innego rodzaju testów współpracujemy również z partnerami zewnętrznymi.

Nasze systemy zarządzania spełniają najwyższe wymagania i są certyfikowane zgodnie z DIN EN ISO 9001: 2008, DIN EN ISO 14.001: 2009, DIN EN ISO 16949: 2009, DIN EN ISO 50001: 2011